Nyhed

Danske fredninger i fare

Debatindlæg sendt til Vejle Amts Folkeblad 17. december 2018.
Westy Esbensen

Har du glædet dig over naturen på Randbøl Hede og langs Højen Bæk eller landskaberne omkring Egtved Å?

Disse smukke områder og flere andre steder i Vejle Kommune er sikret for eftertiden, fordi Danmarks Naturfredningsforening har forslået at frede dem. Naturfredningsforeningen kan ikke frede natur, men kan rejse en fredningssag. Om fredningen gennemføres afgøres af et fredningsnævn bestående af en lokal fredningsdommer, et medlem udpeget af staten og et medlem udpeget af kommunen. Fredningsnævnets kendelse kan ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har 3 juridiske medlemmer og 4 medlemmer udpeget af Folketinget. Altså så demokratisk som overhovedet muligt. Det mener DF imidlertid ikke.

Dansk Folkeparti har nu stillet et forslag i Folketinget om, at Danmarks Naturfredningsforening (og andre grønne foreninger) fremover kun kan rejse fredningssager sammen med staten eller en kommune, og at disse har initiativretten.
Hvis et smukt landskab, der har ligget uberørt hen siden tidernes morgen, pludselig kommer i en kommunes søgelys til fx nyt villakvarter, sommerhusområde eller til en grusgrav, vil kommunen så selv foreslå området fredet?

Hvem skal forsvare den natur og det smukke landskab, som er almenvellets? Værdifuld natur og smukke landskaber er vores fælles arv, som vi skal give videre til vores efterkommere.

Naturen har brug for nogen, der kun taler naturens sag og ikke er viklet ind i hverken politiske eller økonomiske interesser. Sagen er, at hvis kommunerne skal foreslå fredninger af deres egen natur, så ved man godt, at der kun bliver rejst meget få fredninger, hvis nogen overhovedet. Og det i et EU-land, som har mindst beskyttet natur.

Den 24. januar kommer DF´s forslag til første høring i Folketinget.

Læs mere om ”Fredninger i fare” her: https://www.fredningerifare.dk/

 

Uffe Rømer, Formand DN Vejle
Foto: Westy Esbensen

Sendt til Vejle Amts Folkeblad