Rørbæk Sø

Rørbæk Sø set fra Fårebanke

 

Vejle Ådal

Runkenbjerg, Vejle Ådal, 13. januar 2017

 

 

Vejle Ådal ved Ravning

 

Randbøl Hede

Randbøl Hede med Staldbakkerne

 

Engelsholm Sø

Engelsholm Sø og Nørup Kirke

 

Hvidbjerg

Hvidbjerg ved Vejle Fjord

 

Grejsdalen

Grejsdalen med Grejs Mølle

 

Bjerlev Hede

 

Omme Å