Det er Kystdirektoratets praksis, at der ikke gives tilladelse til at etablere bådelifte langs kysterne. Denne praksis baseres på, at bådes naturlige placering er fortøjet ved lovligt etableret bådebro eller i en lystbådehavn. Ved at placere en båd på en bådlift, er det Kystdirektoratets erfaring, at båden vil blive hejst op over vandfladen med hele kølens dybde.  Dermed vil selv mindre både med beskeden størrelse fra underkant til overkant synes dominerende i landskabet.
De danske kyster indeholder rigtig meget fin natur, og Kystdirektoratet arbejder på at få kyststrækningerne til at fremstå så naturlige som muligt.
I Vejle Kommune er det specielt på nordsiden af fjorden, at der i de sidste år er etableret  adskillige bådlifte. DN Vejle gjorde i august 2013 Kystdirektoratet opmærksom  på disse bådelifte, som DN finder dominerende i kystlandskabet og skæmmende set fra fjorden.
Kystdirektoratet har nu behandlet en del af disse sager, hvor der i alle tilfælde er givet et afslag samt et påbud om at fjerne bådliftene.