Forårstur i Brandbjerg Sønderskov

Lørdag den 20. april kl. 13.30-16.00

Vi, en lille flok, vandrede i blæst og bygevejr med enkelte solstrejf fra Brandbjerg Højskole, gennem nøddealleen og skoven, over engen og til ellesumpen.

I ellesumpen ved Hørup Bæk nød vi de udsprungne eng-kabbelejer,  i nøddealleen fandt vi  skælrod og ramsløg og i parken og skoven hørte vi mange forskellige ugle.

 

 

Forårstur langs Højen Å

Torsdag den 2. maj kl. 19-21

Forårsturen gik til Højen Ådal, beliggende i smeltevandsdalen Højen Ådal

Aftenen var stille og smuk, også forhåndsmæssigt stille mht. fuglesangen.

Vi hørte dog bl.a. rødhalsen med sine tonespring, der lyder som en prop gnedet op ad en rude, gransangeren "tjif, tjaf" og sangdroslens smukke varierede få gange gentagne toner, som "kiss her, kiss her, kiss her, do it quick, do it quick, di it quick" osv.

Vi så også et rigt flor af forårsplanter, gul og hvid anemone, stor fladstjerne, lund-fladstjerne, skovstjerne, småbladet milturt mfl.

På initiativ af DN blev en del af Højen Ådal fredet i 1990. Begrundelsen af bl.a. de mange vanddyr, herunder istidsrelikten døgnfluen Rhithrgena germanica der lever her som det eneste sted i Danmark. I årene på til fredningen var der også tale om gennem Højen Ådal. Projektet blev skrinlagt i forbindelse med fredningen 

Nattergalens sang i morgendæmringen

Søndag den 26. maj kl 4.45 - 7.30

En meget lille flok mødtes ved solopgang ved Abrahamsens Gård. Vi vandrede gennem Jelling Skov og hørte bl.a.bogfinke, gransanger, løvsanger, munk, havesanger, gærdesmutte, solsort, sangdrossel og gøg. I pilekrattet sang to nattergale og på engen en rørspurv.

Vi sluttede turen  ved Abrahansens gård med kaffe og rundstykker i meget god tid inden det varslede skybrud ramte Jellingegnen