.

 

Året rundt kan man finde flagermus i sprækker og huller i træer


Flagermusene ligger i vinterhalvåret i dvale, og i de lyse sommernætter kan man se dem jage efter insekter, i haver, over søer og langs skovbryn. Selv om sommernætterne er lyse, kan flagermusene ikke se de flyvende insekter de lever af. De må lytte sig frem. De udsender en højfrekvent lyd, og de lokaliserer byttet ved at lytte til det ekko, som reflekteres fra insektet.
Når man skal kortlægge fugles udbredelse kigger man efter dem og lytter til deres sang. Flagermusene derimod kan man ikke høre og kun vanskeligt se i mørket.  Men man kan ved hjælp af lytteudstyr optage deres  orienteringsskrig. De forskellige arter har forskellige skrig,  og ved hjælp af et computerprogram kan man analysere skrigene og bestemme arterne.
Alle danske flagermusarter er fredede. De må ikke fanges eller slås ihjel og deres yngle- og rasteområder må ikke ødelægges. Af Danmarks 17 flagermusarter er 9 registreret i Vejle Kommune. Deres udbredelse i Vejle Kommune er imidlertid ikke kortlagt i detaljer. Vi har derfor indgået et Grønt Partnerskab med Vejle Kommune, og takket være en bevilling fra Naturstyrelsen kan vi købe lytteudstyr, som kan bruges til at bestemme arterne. I løbet af de næste 3 år vil vi registrere flagermusarter i hele Vejle Kommune. Vi håber dermed at få en viden om arternes sommer- og vinteropholdssteder og ynglekolonier, der kan anvendes af Vejle Kommune, Naturstyrelsen Trekantsområdet og private lodsejere, så flagermusenes levesteder kan sikres.
I maj eller juni måned samles flagermushunnerne i ynglekolonier f.eks. i et hult træ eller under taget i et hus. Er der flagermus på loftet i dit hus, har du sandsynligvis slet ikke bemærket det. Flagermusene giver sjældent anledning til problemer. Men hvis du ser mange flagermus i haven omkring solnedgang, kan der være en koloni i et træ i eller på loftet af huset. Hvis du ringer på 53371799 eller skriver til westyesb@gmail.com kan vi komme ud med lytteudstyr og bestemme, hvilke flagermus du har i haven.
På denne side vil vi løbende fortælle om Flagermusprojektet.

 

 

Flagermusprojektet juli 2015

Brunflagermus, Danmarks største flagermus


Vi er nu i gang med at registrere flagermus i Vejle Kommune. Flagermusenes skrig optages på et lydkort, som kan aflæses med computerprogrammet Batsound. I en have i Grejsdalen fandt vi 6 arter: Brun-, Syd-, Dværg-, Pipistrel-, Trold- og Vandflagermus.
Hvis du ser mange flagermus i haven efter solnedgang, kan der være en koloni i et træ i eller på loftet af huset. Hvis du ringer på 53 37 17 99 eller skriver til westyesb@gmail.com, kan vi komme ud med lytteudstyr og bestemme, hvilke flagermus du har i haven.

Pipistrelfalgermusens ultralydskrig, som de ser ud i Batsound

 

 

Flagermusprojektet oktober 2015

Pipistrelflagermusen er en af Danmarks mindste flagermus.

Den er meget almindelig omkring Vejle. 

Vi har i sommerens løb registreret flagermus på godt 100 lokaliteter i Vejle Kommune. De fleste i Vejle- og Grejs Ådal og omkring Vejle. I løbet af de næste 2 år regner vi med at dække hele Vejle Kommune.
Inden vi gik i gang med flagermusprojektet var der konstateret 9 flagermusarter i Vejle Kommune: Dværg-, Pipistrel-, Trold-, Syd-, Brun-, Vand-, Dam-, Langøret-, og Skimmelflagermus. I Højgård Skov og ved Højen Bæk har vi fundet en ny art for Vejle Kommune: Frynseflagermus.
Frynseflagermusen kan fange byttet i luften som andre flagermus, men den kan også flyve langsomt ud og ind mellem grenene på træer og buske og tage f.eks. biller og sommerfuglelarver, som sidder på bladene. Arten findes spredt over hele landet, men den er sjælden, og den er på  rødlisten over truede arter.

 

 

Flagermusprojektetet, november 2015

Overvintrende vandflagermus i Vejle Kommune

4 Vandflagermus på loftet i et beskyttelsesrum i Vejle


Her i midten af november er flagermusene gået i hi.
I modsætning til de fleste flagermusarter, som overvintrer i hulrum i træer og på lofter i huse, tilbringer de fleste Vandflagermus vinteren under jorden i kalkminer bl.a. i Daugbjerg og Mønsted. Mere end 15.000 Vandflagermus overvintrer i de jyske kalkgruber.  Men man har også fundet enkelte Vandflagermus andre steder bl.a. i Kronborg kassematter, i et par iskældre på  Lolland, i en bunker syd for Silkeborg og i et beskyttelsesrum i Århus. Den 16. november gik vi derfor under jorden for at  undersøge om Vandflagermus også overvintrer i de gamle beskyttelsesrum i Vejle Kommune, og vi fandt 6 Vandflagermus i det første beskyttelsesrum, vi besøgte. I december måned fortsætter vi eftersøgningen af overvintrende Vandflagermus.

 

 

Flagermusprojektet december 2015

Den 16.december fortsatte vi eftersøgningen efter overvintrende flagermus i beskyttelsesrum i Vejle, og vi fandt en enkelt Vandflagermus

 

 

Flagermusprojektet december 2016

Vi har i løbet af de sidste to somre besøgt omkring 350 steder i hele kommunen, og selv om projektet løber endnu et år, kan vi allerede konkludere, at en række arter, som førhen kun var kendt fra Vejle Ådal og Grejs Ådal og fra området omkring Rørbæk Sø, Kulsø og Gudenåen, er udbredt over hele Kommunen.

Den sjældne Frynseflagermus, som ikke tidligere var kendt fra Vejle Kommune, har vi fundet godt en halv snes steder, og her i begyndelsen af november fandt vi Skimmelflagermus i Vejle. Skimmelflagermusen er almindelig i København og i Nordsjælland, og den findes i Aarhus og enkelte andre steder i landet. Skimmelflagermusen overvintrer i høje huse. De parrer sig i efteråret, hvor hannerne flyver rundt mellem bygningerne og ved hjælp af et karakteristisk skrig lokker hunnerne til. Vi fandt Skimmelflagermusen i området mellem Østerbo, Rødkilde og Bølgen og ved Østre Kirkegård.

Sidste vinter fandt vi overvintrende Vandflagermus i et par beskyttelsesrum i Vejle. Vandflagermusen overvintrer normalt i Mønsted og Daugbjerg kalkminer, så det er nyt, at en lille bestand benytter beskyttelsesrummene i Vejle. De fleste beskyttelsesrum er imidlertid pudset så fint, at flagermusene ikke kan få fat med kløerne og derfor ikke kan hænge i loftet. Vi har nu sat ru brædder, fundablokke og flagermuskasser op i 5 beskyttelsesrum og håber, at det kan få flere vandflagermus til at benytte rummene til overvintring.