Naturfredningsforeningens store styrke er, at vi både har en landsdækkende afdeling i København med en række eksperter, samt en række lokale afdelinger, hvis medlemmer besidder lokalkendskab. Vejle-afdelingens bestyrelse repræsenterer medlemmer af Naturfredningsforeningen i Vejle Kommune.  Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt ved den årlige generalforsamling.

Lokalafdelingen fungerer populært sagt som vagthund over natur og miljø i Vejle Kommune. Vi får tilsendt kommunens afgørelser i miljø og natursager, og har påtale- og klageret i mange sager. Vi mødes ca. en gang om måneden og gennemgår sagerne, som også kan omfatte telefoniske henvendelser fra borgerne. Hvis vi skønner at en afgørelse vil forringe natur eller miljø i kommunen væsentligt, og hvis vi mener at kommunens afgørelse strider mod den gældende lovgivning, kam vi gå videre med sagen.                                                                                                                                                                                                                                             

Vi lægger vægt på at vores arbejde er præget af dialog og samarbejde snarere end konfrontation. Der bruges tid på samarbejde med kommunen, organisationer og privatpersoner om naturspørgsmål. Vi deltager også i den lokale natur-debat, f.eks. i forbindelse med den offentlige planlægning (kommuneplan, spildevands-planer m.v.).

Vi arrangerer også ture, ligesom vi laver naturpleje  og arbejder med forskellige naturprojekter.


Har du ideer til, hvordan vi kan arbejde for naturen i Vejle Kommune? Du må meget gerne kontakte os hvis du mener at der er en sag, som vi skal tage os af.  På møderne planlægger vi også ture og arrangementer. Aktivitetsniveauet er dog meget afhængigt af de enkelte medlemmers indsats. Hvis du har lyst til at deltage aktivt i vores arbejde, er du meget velkommen til at henvende dig.