Forårstur i Brandbjerg Sønderskov

Søndag den 16.april kl. 13.30-16.00

En lille gruppe mødtes ved Brandbjerg Højskole, hvorfra vi vandrede i kuperet terræn gennem den urørte naturskov langs Hørup Bæk.

 Vi hørte om skovens historie, kiggede på den rige flora og lyttede til forårets fuglesang.

 

Skælrod i parken ved Brandbjerg Højskole. Skælrod er en plante som normalt snylter på rødderne af Hassel eller andre løvtræer. Her snylter den på rødderne af en Vandgran.

 

 

Aftenvandring i Ulbækhusfredningen

Tirsdag den 2. maj kl. 19-21

Lars Kromann fortæller om Ulbækhusfredningen, mens folk og fæ lytter.

Turen startede øverst i Ulbækhusfredningen med udsigt over Vejle Fjord. Nok det nærmeste man kommer et guldaldermaleri fra et østjysk fjordlandskab. Turen gik videre ned over overdrevet og gennem elle-, aske- og bøgeskov, hvor vi så mange af forårets planter. Vi nåede Vejle Fjord ved Ulbækkens udløb. Efter Ulbækkens frilæggelse kan Havørreden nu gå frit op. Hvepsevågen, der yngler i området, var ikke kommet sydfra endnu, men vi så en mulig rede.

Prøv turen selv: Vejle Kommunes Økolariet har en fin turbeskrivelse.

 

 

 

Fuglenes sang i morgendæmringen

 

Søndag den 21. maj kl. 4.45-7.30

Der lyttes til Nattergalens kraftige og varierede sang

Vi gik ned gennem Jelling Skov og hørte bla. bogfinke, gærdesmutte, havesanger og munk, gransanger og løvsanger og rødstjert. Netop da vi nåede pilekrattet begyndte 2 nattergale at synge.

Efter en tur ud over Grejs Ådal, hvor vi bl.a. hørte rørspurv gik vi tilbage til  pilekrattet, hvor vi så kildekalken, som der nu er adgang til.

Vi sluttede af med kaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård.

 

 

 

Svampetur i Jelling Skov

Lørdag den 16. september 2023 kl.13.30-15.30

I det dejlige eftersommervejr mødte 35 deltagere op til en svampetur i skoven. På grund af den sidste tids tørre vejr var der ikke mange svampe, men det lykkedes, bla. på grund af en flok meget ivrige børn, at få samlet et bredt udvalg af svampearter.

Af spiselige svampe fandt vi blandt andet pigsvamp og kantarel.

 

 

 

Bustur til Klelund Plantage og Skjern Enge

Lørdag den 9. september kl.9.00-18.00

Klelund Plantage og Hede

Vejret var med os 27 deltagere, det gjorde at alle kunne nyde gåturen på de store flader med flot natur på heden i Klelund og engene ved Skjern Å. Det hegnede område i Klelund - 17 km hegn og et areal som gennemsnittet af de 15 nye naturnationalparker, fremtrådte heldigvis, som et stykke ny natur på vej mod større vildskab - uden oplevelsen af dyrehave. Områdets udvikling er præget af vildsvinenes roden i skovbunden og krondyrenes afgnavning af lavthængende blade og grene. De 10-12 ulve, voksne og hvalpe, der bruger området som “refugie” og færdes frit ud og ind af hegningen, så vi kun efterladenskaber efter. Rosmarinlyng, klokkelyng, alm. lyng, blåbær, tyttebær, klatrende lærkespore, ravn., havørn, fiskeørn mm.

Spor efter en ulv

 

Skjern enge bød på pilblad i Skjern Å, silkehejre i luften, enge og høj himmel og selvfølgelig trækfærgerne. Efter afvanding af Skjern Ådal 1940-1969 og endelig rejsning af hyldeststen for i 1977 for det nyvundne agerland, blev der allerede i år 2000 gennemført et planlagt digebrud - vandet var tilbage. Prins Joakim, Svend Auken og 3000 gæster kunne fejre naturens genkomst.

Skjern Enge