Lokalgruppen mødes 4 gange om året.

På møderne planlægger vi ture, fortrinsvis i den gamle Jelling Kommune. Gennem mange år har vi afholdt en nattergaletur i Jelling Skov en morgen i maj måned, og en dag i september eller oktober måned går vi svampejagt i et naturområde i kommunen.

Vi planlægger vores egne naturprojekter. Vi har inden for de sidste år udarbejdet foldere om Brandbjerg Sønderskov og Højgård Skov, vi har gennemført naturpleje på Bjerlev Hede, og et par gange om året plejer vi Ravnshøj i Jelling 

DN Vejle får tilsendt Kommunens afgørelser i miljø og natursager. På møderne  gennemgår vi alle de sager som omhandler den gamle Jelling Kommune og Grejs Sogn.

Hvis du har ideer til hvordan vi kan få mere og en mere mangfoldig natur på Jelling-Grejsegnen, hvis du mener at der er en sag, som lokalgruppen skal tage sig af, eller hvis du gerne vil deltage i lokalgruppens arbejde, må du meget gerne kontakte os.  

 

 Vi er pt. 7 medlemmer af Jelling-Grejs lokalgruppe:

 

Bodil Asmund, næstformand, Jernbanevej 16 7300 Jelling tlf.: 75871978 e-mail: asfriis@jellingnet.dk

Mette N.Christensen Mølvangvej 19C 7300 Jelling tlf.: 76801177 e-mail: mettenc@gmail.com

Westy Esbensen, formand, Skelborgvej 7 7300 Jelling tlf.: 75871799, mobil 53371799 e-mail: westyesb@gmail.com

Leo Gold Ildvedvej 4, Vindelev 7300 Jelling tlf.: 22611698 e-mail: leogold3@gmail.com

Birgit Jensen Skråningen 7 7300 Jelling tlf.: 75872124 e-mail: birgitmjensen@jellingnet.dk

Henrik  Aagaard,  Sødergade, Egtved  tlf.: 42535098 e-mail: hhmikkelsen18@gmail.dk

Allan Dalsgaard Møller Bredstrupvej 119 7000 Fredericia Tlf.: 7583 2015 og 2562 2015 e-mail: allan.d.moeller@gmail.com