Blomsternes dag på Bjerlev Hede

Søndag den 17. juni kl. 14-16

Et par timer inden var en tordenbyge drevet over, men på turen vandrede de 20 deltagere gennem plantagen og over heder og kær i solskin. 

I kærene fandt vi bl.a. Rosmarienlyng, to arter af soldug og Hvid næbfrø, og i de små hedesøer så vi Svømmende Sumpskærm, Flydende kogleaks og den sjældne bregne Pilledrager.

Vi sluttede af med kaffe og kage.

 

 

 

 

Nattergaletur i Jelling Skov

2. Pinsedag den 21. maj kl. 4.30 - 7.00

Det var en fin morgen med mosekonens bryg over Grejs Ådalen, og der var mange fuglestemmer. Selv om der blev hørt 2 Nattergale ved frådstenen både aftenerne før og efter, holdt de dog en pause denne morgen, så vi måtte nøjes med en fjern Nattergal i Rugballe Mose. To Dværg- eller Pipistrelflagermus gav flyveopvisning for de 20 deltagere over skovvejen på hjemturen. Vi sluttede af med kaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård.

Tirsdag den 8. maj kl 19-21.

.

 

 

 

Forårstur til Himmelpind og Lille Høgsholt Bæk

Forårsturen 8. maj gik til Himmelpind og Lille Høgsholt Bæk.

Det nærmeste man kan komme en bynær bjergtur i Vejle. Ved et tilfælde skulle
kulturminister Mette Bock indvie den ny sten på Himmelpinden 10 maj - så
alle stier, skilte og udsigter var flot forberedt af Himmelpindens Venner
til vores tur. Den smukke stilhed der i dag findes ved Lille Høgsholt Bæk
blev nydt og relateret til den mulige fremtid med ny vej fra Vardevej op til
Planetbyen - og den støj det giver.

At en mulig vej også vil slynge sig ind i rigtig gammel bøgeskov, hvis
dyre-og planteliv ikke blot kan erstattes af ny skovrejsning blev berørt.
Prøv selv stien ved Lille Høgsholt Bæk som den lokale stigruppe har
etableret, støttet af midler fra kommunen mm.

Vejret og forårets planter og fuglesang blev nydt af ca. 30 deltagere - og
konditionen blev udfordret.

.

 

 

 

Affaldsindsamling i Jelling

Søndag den 22. april kl. 10-12.

En lille (10 personer) men ihærdig gruppe mødte op til affaldsindsamling i Jelling. Der var mindre affald end tidligere år, og vi fandt ingen computere, fjersyn og gamle sofaer. Vi indsamlede ialt 34 kg affald heraf 214 dåser.

Vi sluttede af med en kop kaffe.

 

 

 

.