Det hvide W

Det hvide W, Kærbølling huse, 24. juli 2017

Det hvide W holder især til i elmetræer. hvor den lever af honningdug (ekskrementer fra badlus), men den kan søge nektar i blomster.

Den er udbredt over hele landet, men den er sandsynligvis gået tilbage på grund af elmesygen.

 

 

 

Guldhale

Guldhale, hun, på overdrev nord for Sønderdalen, Vejle den 9. september 2016

 

 

 

Tårnfalk

16. juli 2015, Tårnfalkeunger i kasse i Hørup

 

Løgfrø

En løgfrø havde forvildet sig ind i en skakt ved Gormshallen, hvor den blev fundet af Anders Kristensen 26.7.2014

 

Silkehale

 

 

Ræv

Ræveunger ved en grav i Jelling Skov,  27. maj 2013

 

Kejserkåbe

Kejserkåbe i Højgård Skov,  17. juli 2013

Kejserkåben er sjælden i Jylland, hvor den forekommer langs nordsiden af Vejle Fjord. I de senere år er den fundet i Grejs Skov og i Højgård Skov.

 

Kommabredpande

Kommabredpande, Gudenåens udspring,  17. juli 2013

Kommabredpanden uddøde mange steder på SJælland og Fyn i den tørre sommer 1992. Den findes spredt i Jylland, bl.a. ved Skjernåens og Gudenåens udspring.

 

Rød vandnymfe

 

 

Violetrandet ildfugl

 

Violetrandet ildfugl, hun, på overdrev ved Hørup Skov den 20. juni 2010.

Violetrandet ildfugl er sjælden. Den er på rødlisten over truede danske dyr, planter og svampe. 

 

 

 

 

Bølleblåfugl

Bølleblåfugl på Bjerlev Hede den 3. juli 2010102

 

Bølleblåfugl er på rødlisten over truede danske planter, svampe og dyr.

 

 

 

 

Vandstær

Vandstær ved Vesterlund den 25. januar 2010

Ved det lille vandløb mellem Rørbæk Sø og Kulsø kan man om vinteren ofte se vandstær. Og ved dambruget kan man se isfugl.

 

 

 

Agerhøne

Agerhøne den 25. december 2009 ved Skelborgvej 7, Jelling

 

 

Almindelig blåfugl

Almindelig blåfugl, hun, ved Højgård Station den 22. juli 2009

 

 

Nældesommerfugl

Nældesommerfugl, sommergenerationen, ved Hørup Skov den 11. juli 2009

Nældesommerfuglen blev fundet i 1881 på Lolland for første gang i Danmark. Den spredte sig senere til Sjælland og Fyn og de sidste 20-25 år til Østjylland.

Forårsgenerationen og sommergenerationen er meget forskellige, og Linné beskrev den som to forskellige arter.

 

 

 

Nældesommerfugl, forårsgenerationen.

 

 

 

Halemejse

Halemejse ved Hestedamshoved, Jelling Skov den 10. marts 2009.

 

 

Gærdesmutte

Gærdesmutte ved Lerbæk Møllevej den 7. januar 2009

 

 

Spætmejse

Spætmejse ved Højgård Skov den 7. januar 2009

 

 

Blåbåndet pragtvandnymfe

Blåbåndet pragtvandnymfe ved Grejs Å, juni 2009.