Deltagerne på den nye bro over Grejs Å.

Vi vandrede fra Abrahamsens gård, igennem Jelling Skov, forbi pilekrattet ved kildekalken og videre over engen til Rugballe Mose. Undervejs hørte vi bl.a. solsort, musvit, blåmejse, bogfinke, spætmejse, ringdue, gærdesmutte, munk, gransanger, løvsanger og tornsanger. På tilbageturen hørte vi bl.a.et par vandrikses gryntende "grriit, gryyit grui gru". Da vi kom tilbage til pilekrattet var ikke mindre end tre nattergale i gang med deres højlydtte sang bestående at klukkende og skurrende toner. Og det lykkedes for nogle af deltagerne at se den ene.

Ved Rugballe Mose blev vi budt velkommen af Skotsk Højlandskvæg

 

Fra Pilekrattet gik vi over golfbanen til Østskoven, hvor vi bl.a. hørte rødstjert, gærdesnger, grønirisk og fuglekonge

Vi sluttede traditionen tro af mad kaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård.

 

 

Bustur til Vadehavet og Draved Skov

Lørdag den 14. august 2021

På busturen så vi, 23 deltagere,  på Vadehavets rige fugleliv ved Ballum sluse, Højer sluse og ved  den dansk-tyske grænse mellem Saltvandssøen og Rickelsbuller Koog.

Og der var mange fugle at se på bl.a. flere tusinde Almindelig ryle, flere hundrede Klyder og Gravænder, Lille kobbersneppe, Sortklire, Storspove, Strandhjejle, to Sølvhejrer, 50 Skestorke og 12 Havørne.

På hjemturen besøgte vi den store, urørte Draved Skov.

 

 

 

Hop i havet

Lørdag den 22.august

 

Søndag d. 22. august samledes ca. 30 mennesker på Tirsbæk Strand for at hoppe i havet for at give vores støtte til en sundere Vejle Fjord. Eventen var et led i DN's landsdækkende event til støtte for havmiljøet. 
Inden vi hoppede i vandet bød DN Vejles formand, Uffe Rømer velkommen og herefter fortalte Mads Fjeldsø fra Vejle Kommune om det store arbejde der er i gang for at gøre Vejle Fjord sundere. Der lægges stenrev ud, etableres muslingebanker og plantes ålegræs. Og der fiskes krabber op, som der er alt for mange af. Og Mads fik det til at gibbe i os alle sammen da han hældte en masse medbragte krabber ud mellem fødderne på os. 
Og så sluttede vi med det kolde gys - som gav en dejlig varm samvittighed for at støtte en sund Vejle Fjord.
.
.
.

Svampe i Jelling Skov

Søndag den 12. september kl. 13.30-16.00

Efter en kort præsentation af forskellige typer svampe begav de 50-60 deltagere sig ud i Jelling Skov på jagt efter svampe. Vi sluttede dagen med en gennemgang af de 50-60 arter, store og små, både spiselige og giftige, vi fandt. Blandt de giftige var Grøn fluesvamp og blandt de spiselige Karl Johan og Punktstokket indigo-rørhat.

 

.

 

 

 

Familiesvampetur til Hestedalen, Frederikshåb Plantage

Søndag den 19. september kl. 13.30 - 16.00

Smukt vejr, få spisesvampe - mange andre svampe. Der blev dog fundet lidt kantareller, prægtig skørhat og brunstokket rørhat. Der var flest af de bitre og i dag her hjemme henregnet til giftige olivenbrun mælkehat - også kaldet manddrabet eller manddræber mælkehat, alt efter gemyt, en svamp der stadig spises i østeuropæiske lande efter nedsaltning. De mange børn medvirkede heldigvis til indsamling af en del sjove svampe, f.eks. støvende kødporesvamp.