Hvaler i Vejle fjord og dens 'omhav'

Torsdag den 8 marts kl. 19-21

Foredrag ved Carl Chr. Kinze, ph. d., hvalforsker

Vejle fjord med tilstødende farvandehar gennem tiderne adskillige gange haft
hvalbesøg og af en del andre arter end de sædvanlige marsvin. Mest spektakulære
var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også grindedrabet i
1954 vil mange have i god erindring.

Foredraget trækker både linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale
hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede
observationer og 'genskabte' oplysninger fra digitaliserede aviser.

Vejles hvaler sættes i national og international kontekst, dvs. i sammenhæng med
de indre danske farvande, Østersøen og Nordøstatlanten.  


Sted: UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle. Skilte fra P-plads viser vej.
Gratis adgang - tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: De Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Fredericia og Horsens og Danmarks
Naturfredningsforening i Vejle og Hedensted

 

 

 

Det spæde forår i Jelling Skov

Den 10. marts kl 13.30-15.30

 

Selv om vinteren ikke endnu ikke helt har sluppet sit tag, og der ligger vintergæster fra nord på Fårup Sø, er der mange tegn på forår i Jelling Skov

 

Mødested: P-pladsen syd for Skovdal Kro, Fårupvej 23, Jelling

Turleder: Westy Esbensen, 75871799, westyesb@gmail.com

 

 

 

Affaldsindsamling

Søndag den 22. april

 

Vi organiserer affaldsindsamling i Vejle Kommune sammen med Grønt Forum (se dagpressen). I Jelling udleverer vi sække, tænger og handsker, og derefter gør vi forårsrent langs veje og stier. Vi slutter af med en kop kaffe.

 

Mødested: P-pladsen ved Fårupvej 10 i Jelling

Turledere. Bodil Asmund og Westy Esbensen 53371799, westyesb@gmail.com

 

 

 

 

Forårstur til Himmelpind og Lille Høgsholt Bæk.

Tirsdag den 8 maj kl. 19-21 

 

Området er bynært med både kultur, udsigter og rigtig meget natur – skov, skrænter og bæk.

Turen, på 4 – 5 km er i kuperet terræn og desværre ikke egnet for klap- og barnevogne.

Robust fodtøj anbefales.

Mødested: Ca. ud for Vardevej 200, Vejle, ved trappen op til Himmelpind

Turleder: Lars Kromann-Larsen, tlf. 40411696, lars@kromann-larsen.dk

 

 

 

Nattergaletur i Jelling Skov

2. pinsedag den 21.maj

I Grejs Ådal lytter vi til nattens sangere, og i Jelling Skov følger vi fuglenes opvågnen. Husk kikkert, vandtæt fodtøj og kaffe. Efter turen serverer vi rundstykker til kaffen kaffen

 

Mødeted: P-pladsen ved Abrahamsens gård, Skovgade 27c, følg skiltene i Jelling Skov

Turledere: Bodil Asmund og Westy Esbensen, 53371799, westyesb@gmail.com

 

 

 

Foredrag i Folkeuniversitetet i Vejle

Myrer

Foredrag ved Joacim Offenberg, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Onsdag den 18. april kl.19.00

 

Er myrer en større succes end menneskene? Det kommer an på, hvordan man måler succes. Sev om myrerne er små, vejer myrerne på kloden- samlet set- mere end hele menneskeheden.

Myrerne bruger samme strategier som os, de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup, og de har opfundet landbruget. De holder husdyr, og de kan regulere temperaturen i deres myretuer. Hør om hvordan myrerne bruger disse strategier, og hvordan de udviklede dem lang tid, før mennesket opstod.

 

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle

Gratis adgang, men husk at tilmelde dig på ofn.au.dk/vejle