Flagermustur ved Haraldskær Avlsgård

Torsdag den 6. september kl. 20-22

Flagermus flyver i mørke. De orienterer sig ved at udsende korte skrig og lytte efter det ekko, som kommer tilbage fra omgivelserne. Vi kan ikke høre skrigene, men på turen medbringer vi flagermusdetektorer, som kan omdanne skrigene til hørbar lyd.
Vi mødes ved Haraldskær Avlsgård, Skibetvej 139 7100 Vejle
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Turleder: Katrine Hulgard

Info: Westy Esbensen, mail. westyesb@gmail.com. mobil: 53371799   

 

 

                  

Svampetur i Jelling Skov

Søndag den 9. september kl. 13.30 - 16.00

Der er mange svampearter i Jelling Skov. Efter en kort gennemgang af udvalgte svampe samler vi svampe, både store og små, giftige og spiselige.Medbring kaffe, kniv, kurv og solidt fodtøj.

Alle er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig

Vi mødes ved Abrahamsens gård, Skovgade 27C

Turledere Bodil Asmund og Westy Esbensen email: westyesb@gmail.com , mobil: 53371799

 

 

 

Familiesvampetur ved Kvak Mølle

Søndag den 23 september 2018 kl. 13 - 15.30

Turen starter med en kort introduktion til svampe, hvor vi kigger på de vigtigste grupper af spisesvampe og giftige svampe.

Praktiske oplysninger: Medbring kurv og kniv.

Vi mødes på P-pladsen ved Kvak Mølle, Kvak Møllevej 31, 7100 Vejle

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Biolog Lars Kromann-Larsen

Info: Uffe Rømer, tlf. 50571627, ufferomer@gmail.com

 

 

 


 

Årsmøde og foredrag 

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30 - 21.30

Efter formanden, Uffe Rømers, beretning om vores aktiviteter siden sidste årsmøde i november 2017 er der valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Efterfølgende vil Naturvejleder Finn Lillethorup holde et foredrag med titeln "Naturen - hvordan går det med den?"

Kom og benyt lejligheden til at vurdere, om det er noget for dig at deltage i vores arbejde for naturen. Måske kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejde, måske kunne du tænke at yde en begrænset indsats på et bestemt område – naturgenopretning, naturpleje, sagsarbejde, IT – der er flere muligheder.

Og hvis du bare vil sætte dig tilbage i stolen og høre, hvad der sker, er det også fint.

Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke medlemmer.

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle (indgang gennem butikscentret Mary´s)