Vejle Amts Folkeblad bragte dette læserbrev:

Haraldskær, Fællesskabets skove

Vejle Ådal er med i naturkanonen. Skal kommunen også i fremtiden beskytte naturen i skovene ved Haraldskær

 

 

I mere end 500 år har fællesskabet ejet skove omkring Vejle.
I 1500-tallet samlede bønderne i Vejle brænde i skovene, og de sendte kreaturerne på græs og svinene på olden.
I dag kan vi borgere i Vejle Kommune få frisk luft, motion og naturoplevelser i de kommunale skove langs Vejle Fjord og i Vejle Ådal.

Friluftsliv
Vejle Kommune har støttet mulighederne for et varieret friluftsliv i kommunens skove. Der er et net af stier, og kommunen laver foldere og arrangerer guidede ture. Og kommunen anlægger bålpladser og indretter hytter, som kan bruges af daginstitutioner, skoler og foreninger, som arrangerer ture i skoven og fortæller nye generationer om naturen i skoven.
Men benytter vi os af muligheden for naturoplevelser i kommunens skove? Ja, en undersøgelse viser, at kommunens skove har mere end 1,5 millioner besøgstimer på et år. Det kan selv Legoland og Givskud Zoo vist ikke hamle op med.

Desværre har Vejle Kommune nu sat de bynære skove i Vejle Ådal til salg.

Kommunen har betinget sig at der skal være de samme adgangsforhold til skovene, men det vil være slut med at støtte friluftslivet, for det er nok ikke muligt at pålægge kommende ejere, at de skal opfylde de ønsker vi har til friluftslivet om 5,10 eller 25 år.


Natur.
Vi kan glæde os over en rig og varieret natur i Kommunens skove.
Skovene er miljøcertificerede. Det betyder, at de skal drives bæredygtigt, og at dyr og planter skal beskyttes. Medarbejdere i Natur- og Miljøforvaltningen ved hvor de sjældne arter findes og hvordan de beskyttes, og de har kontakt med de medarbejdere, som står for det praktiske arbejde i skoven. Derfor er der kun en lille risiko for at bestande af truede dyr og planter bliver ødelagt ved et uheld.
 
Vejle Kommune har skrevet under på FN-deklaration ”Countdown 2010”. Det betyder, at kommunen vil understøtte FN´s mål om at bremse tabet i biologisk mangfoldighed. I et tillæg til deklarationen skriver Vejle Kommune, at den vil gennemføre en bæredygtig forvaltning af kommunens skove.

Men alligevel har kommunen ikke betinget sig, at skovene ved Haraldskær også i fremtiden miljøcertificeres.


Så kære byrødder: Beskyt også i fremtiden den sårbare natur og støt også i fremtiden friluftslivet i skovene. Sælg ikke fælleskabets skove


Uffe Rømer og Westy Esbensen, Danmarks Naturfredningsforening Vejle

 

 

I November 2013 bragte Vejle Amts Folkeblad dette læserbrev::

Haraldskær, uforståeligt salg af arvesølvet
 
Den 8.oktober blev der afholdt  en workshop på Vingsted Historiske Værksted angående visioner for udviklingen af Vejle ådal. Workshoppen var arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museumsforening, Grønt Forum samt aktive borgere i Vejle Ådal. Alle med interesse for, hvordan fremtiden skal forme sig for Vejle Ådal, var velkomne til at deltage i workshoppen og give deres mening til kende. Deltagerne kunne efter eget ønske deltage i  én af 5 arbejdsgrupper,  der beskæftigede sig med følgende emner: Bosætning og erhverv, landskab, natur og naturoplevelser, tilgængelighed og transport, turisme samt sundhed og rekreation
 
Arbejdet resulterede  i en række anbefalinger til de forskellige emner. Et resume af anbefalingerne er sendt til både forvaltningen samt  byrådsmedlemmer og -kandidater. 
Et gennemgående  tema i debatten var skuffelsen over Vejle Kommunes planlagte salg af Haraldskær Avlsgård med ca. 200 ha eng, skov og landbrugsjord t. I løbet af 2013 har der været adskillige læsebreve i Vejle Amts Folkeblad, der samstemmende har beklaget, at kommunen ønsker at sælge ud af arvesølvet af bynære naturområder. 
 
Danmarks Naturfredningsforening henvendte sig i januar direkte til borgmester Arne Sigtenbjerggaard og appellerede om at genoverveje salget. Vi afventer fortsat et svar fra borgmesteren. 
Fristen for at afgive udbud i 2. runde var 16. august.  Siden har der været tavshed omkring salget af Haraldskær. Nu efter 3 måneder burde kommunens borgere orienteres ordentligt om, hvad der skal ske med fællesskabets ejendom.
 
I denne måned er 2 store naturgenopretningsprojekter i Vejle Ådal ved Haraldskær og Vingsted blevet indviet.  Kommunens natur- og miljøforvaltning skal have stor ros for disse projekter.
De tidligere gennemførte naturgenopretningsprojekter Kongens Kær og Knabberup Sø har begge været en stor succes til glæde for både naturen og borgerne i Vejle, der roser og sætter pris på at der i Vejle Ådal tæt ved byen er skabt et fint naturområde.
Vejle Kommune er kendt for sin smukke natur, ådal, fjord og skove. Kommunen har udgivet en lang række naturfoldere om Vejle Ådal. Mange mennesker kommer til Vejle for at færdes på Bindeballestien og opleve naturen i ådalen. Vejle Ådal blev i 2009 udpeget til at indgå i den nationale naturkanon og mange borgere i Vejle Kommune ønsker at Vejle Ådal  bliver en kommende nationalpark.  
 
Beliggenheden af Haraldskær Avlsgård med omliggende arealer vil være centralt placeret i en eventuelt kommende nationalpark, og for Danmarks Naturfredningsforening er det fortsat uforståeligt at kommunen agter at sælge dette værdifulde naturområde til privat eje.

Uffe Rømer
Formand Danmarks Naturfredningsforening i Vejle Kommune
Klokkeager 20, 7120 Vejle Øst
 
 
Og den 8. december 2013 kunne Vejle Amts Folkeblad meddele:
 
Haraldskær bliver ikke solgt.