Det spæde forår ved Fårup Sø og Jelling Skov

Lørdag den 11 marts

På den første forårsdag med sol og en 10 graders varme vandrede vi fra Fårup Sø op gennem Jelling Skov og ned til Grejs Ådalen.

Vi så den første  Vorterod i blomst og vi hørte Blåmejse, Musvit og Sumpmejse. Over Grejs Ådalen så vi Fiskehejre, svævende over skoven Musvåge og i granskoven så og hørte vi Fuglekonger. I Fårup Sø var der mange Blishøns og Troldænder

 

 

Forårstur i Munkebjergskovene

Onsdag den 3. maj kl. 19.00-21.00

Under ledelse af Lars Kromann-Larsen vandrede 19 deltagere gennem den nyudsprungne bøgeskov fra Ibæk Strandvej til Andkær Vig. Vi passerede vandløb, der afvander skovene. Undervejs så vi på planter f.eks Kristtorn og Stor Frytle som dominerer skrænterne, og vi lyttede til sangen fra bl.a Gærdesmutte, Rødhals, Musvit.

 

 

 

 

Nattergalens sang i morgendæmringen

Søndag den 21.maj 2017 kl.5-8

På grund af tørken i Østafrika var der ikke nået så mange nattergale frem som sædvanligt. Vi hørte blot en enkelt i det fjerne. Til gengæld hørte vi mange andre fugle, bl.a. Skovsanger

Vi kigger efter en syngende Munk

Efter en dejlig morgen sluttede vi af med kaffe og rundstykker.

 

 

Flagermustur ved Vingsted Mølle

Søndag den 10. september kl 20-22

På trods af en voldsom regn ved starten af arrangementet mødte der 20 deltagere op. Turleder Katrine Hulgard fortalte levende om flagermusene. Vi havde medbragt 9 flagermusdetektorer og på turen lyttede vi til flagermusenes ultralyde. Vi hørte ikke mindre end 4 arter: Brunflagermus, Pipistrelflagermus, Dværgflagermus og Vandflagermus.

Fra broen over Vejle Å kunne vi både se og høre Vandflagermus.

 

 

Svampetur i Jelling Skov

Lørdag den 16. september

Efter en kort gennemgang af forskellige svampeformer spredte de godt 60 deltagere sig i skoven. Og der var masser af svampe. Også spiselig f.eks Pigsvampe, Tragtkantareller og Karl Johanner