Familiesvampetur i Staksrode Skov

Lørdag den 3. oktober 2015 

30 veloplagte børn og voksne deltog i familesvampeturen i skoven ved Stenhøj Strand. 2015 har været et fantastisk svampeår, og der blev i det smukke klare solrige efterårsvejr flittigt indsamlet masser af både spiselige og uspiselige svampe. Biolog Lars Kromann-Larsen, der er en kyndig svampekender var sædvanen tro  turleder. Ved turens afslutning blev dagens høst lagt frem på bordene, og Lars artsbestemte de mange svampe. 

 

 

Svampetur i Jelling Skov

Søndag den 13. september 2015

Omkring 35 børn og voksne var mødt op i Jelling Skov. og skønt der ikke var mange svampe fandt vi både Broget skørhat og Lærke-rørhat, Rødsprukken rørhat,Karl Johan, Brunstokket rørhat , Pigsvamp, Violet og Rød amatyshat, Løghat og andre spisesvampe.

Og så blev den sjældne Rødbrun bredblad fundet i en flisbunke i nærheden af golfbanen. Rødbrun bredblad blev første gang fundet i Danmark i 1994, og den er siden fundet en snes steder i landet. Det er en god spisesvamp og den dyrkes flere steder i verden, især i Østen.

 

 

Naturpleje ved Kvak Mølle

Lørdag den 25. juni 2015

Engen ved Kvak Mølle

Den mangfoldige natur på mange af vores enge trues af afvanding, gødskning, opdyrkning, sprøjtning og tilgroning. Ved Kvak Mølle har DN i adskillige år foretaget høslet på en eng. Når man slår græs og urter med le og efterfølgende river høet sammen, gavner man artsrigdommen og de mange planter, der har det svært i konkurrencen med græsser og brændenælder. I de år DN har plejet engen, er naturtilstanden af engen forbedret og bl.a. er antallet af Maj-gøgeurt gået stærkt frem, så der nu kan tælles flere tusinde af disse. Igen i år mødtes høsletlauget medbringende leer og river under ledelse af Ronni Røjgaard. Vi havde en fornøjelig dag på engen i den fantastiske Vejle Ådal. I frokostpausen fik vi en grundig instruktion af Bo Levesen i kunsten at harre sin le. Ved harringen bankes leen skarp og den gamle velprøvede metode giver ofte et bedre resultat end den konventionelle slibning.

Maj Gøgeurt

Leen harres

 

De vilde blomsters dag på Bjerlev Hede

Søndag den 14. juni kl. 13.30 - 16.00

Tue-kæruld og mennesker på Bjerlev hede

Et par og tyve deltagere deltagere var mødt op til De vilde blomsters dag på på Bjerlev Hede. Vi vandrede gennem plantagen, hvor vi så den smukke Klatrende Lærkespore, som i disse år spredes i plantagen. Videre over heden med Tue-kæruld og Tranebær, og frem til hedesøerne. I søerne vokser flere sjældne og truede arter bl.a. Flydende kogleaks og den trådformede bregne, Pilledrager.

Der kigges efter Liden- og Rundbladet soldug og Mose.-troldurt ved søerne

Vi fik også tid til at studere den smukke Måne-vandnymfe i "luppen"

Traditionen tro sluttede vi med kaffe og kage

 

Nattergaletur i morgendæmringen

Søndag den 7. juni kl. 4.15 - ca 7.00

Der lyttes til nattergale 

Solsort, rødhals og sangdrossel var allerede i gang da vi mødtes kl.4.15. 17 deltagere fik hørt mere end 20 fuglearters sang bl.a. nattergal, kærsanger og græshoppesanger på turen ned til Grejs Ådalen og gennem Jelling Skov.

Vi sluttede af med morgenkaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård

 

 

Flagermustur i Jelling Skov

Onsdag den 13. maj 2015

Et par og tyve interesserede trodsede vind, kulde og småregn og vandrede gennem Jelling Skov og skovbrynet mod Grejs Ådal. Undervejs fortalte Katrine Hulgard, Ph-Studerende fra Odense, levende og engageret om flagermus og om sin forskning i Vandflagermus.

Vi hørte ved hjælp af flagermusdetektorer Brunflagermus som jagtede insekter højt over golfbanen. I den lille sø syd for Abrahamsens gård hørte vi Pipistrelflagermus og vi hørte og så i skæret fra kraftige lygter 3 Vandflagermus, som jagede tæt over vandfladen.

En udstoppet Vandflagermus som Katrine havde med.

 

Forårsaftentur på Runkenbjerg i Vejle Ådal

Torsdag den 7. maj kl. 19.00 - 21.00

Udsigt over Vejle Å og smeltevandsdalen mod Randbøldal

Peer Høgsberg tog os med på en aften- naturvandring på bakkeryggen Runkenbjerg "hjertet i Vejle Ådal".

Han fortalte undervejs om landskabernes dannelse, om kulturhistorien fra jægerstenalder  til i dag og han viste os nogle af forårets planter. Vi så bl.a. Kornet stenbræk, Mark-frytle og Flipkrave. Maj-gøgeurt stod med store grundblade og Tyndakset gøgeurt stod i blomst. Vi sluttede af med en urtesnaps og en fællessang.

Der var tilskuere, da vi sang Peers smukke tekst på melodien til Ulf Lundells "Åbent landskab"

 

Affaldsindsamling 2015

Søndag den 19. april kl. 10-12

Nogle af affaldsindsamlerne ved dagens høst

 Der var ikke så meget affald som for 3-4 år siden. Det skyldes nok især, at vi er nået til bunds i gamle tunge ting, som lå spredt i hegnene som f.eks. computere, cykler og pengeskasser. Desuden har skolerne samlet affald. Alligevel samlede 18 voksne og 9 børn 288 dåser. Alene på Mangehøje mellem Tørringvej og rundkørslen  nord  for Jelling var der 170 dåser. I alt fandt vi 104 kg affald incl en topersoners sofa.

Det spæde forår 2015

14. marts 2015

Det var en blæsende dag, men de 18 deltagere i turen  kunne gå i læ af Jelling Skov med udsigt over Grejs Ådalen og Fårup Sø og finde forårets første vorterødder og guldstjerner til lyden af en syngende musvit.