Svampetur i Jelling Skov

Søndag den 8. september 2013

På trods af tørken fandt vi mange svampe. Men vi også 50-60 til at lede. Vi fandt bl.a. Rød-, Grøn-, Rødmende-, Kugleknoldet- og Høj fluesvamp og Karl Johan og Brunstokket-, Rødsprukken, Filtet- og Punktstokket Indigo-Rørhat og den rødlistede og truede Lamelrørhat.

Lamelrørhat

 

 

Naturpleje på Bjerlev Hede

Lørdag den 13. august 2013

Ved hjælp af ørnenæb og en buskrydder fik vi fjernet små birke- og fyrretræer, som var spiret frem siden vi begyndte naturplejen på Bjerlev Hede for 7 år siden.

 

 

De Vilde Blomsters Dag ved Kulsø

Søndag den 16. juni 2013

24 deltagere vandrede gennem fattigkær med blomstrende tranebær og plettet gøgeurt og gennem rigkær med trævlekrone og majgøgeurt, Ved søen så vi på gifttyde.

Traditionen tro sluttede vi af med kaffe og kage.

 

 

 

Nattergalens sang i morgendæmringen

Søndag den 2. juni kl.4.15 - 7.00

Vi måtte eftersøge nattergalen, som vi fandt i den vestlige del af pillekrattet neden for Abrahamsens gård.

Derefer gik de 30 deltagere over golfbanen og ned til Hestedamshoved. Vi hørte bl.a. sangdrossel, rødhals, musvit, blåmejse, bogfinke, gransanger, gærdesmutte og ringdue

Traditionen tro sluttede vi af med kaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård

 

 

 

Vandretur langs Vejle Fjord

Onsdag den 1. maj

Ca. 50 personer deltog i aftenturen langs nordsiden af Vejle Fjord.

Vi fulgte stranden  fra Tirsbæk Strand ud til Ulbækhus, hjemvejen gik gennem skoven forbi Tirsbæk Slot.

Torben Espersen fortalte undervejs om Vejle Fjords dannelse under de sidste istider og om fjordens udvikling til dens nuværende udseende.

 

 

Svampetur ved Kvak Mølle

Lørdag den 21. september 2013

Lørdag den 21. september afholdte vi i strålende efterårsvejr traditionen tro familiesvampetur, denne gang til Klak Mølle. Ca. 60 børn og voksne samlede masser af svampe under kyndig vejledning af Lars Kromann-Larsen.

 

 

Affaldsindsamling

Søndag den 24. april

Grønt Forum og Danmarks Naturfredningsforening organiserede traditionen tro affaldsindsamling i Vejle Kommune.

I Jelling deltog 15 voksne og 2 børn som mødtes ved ved det gamle rådhus om formiddagen og Højagercentret om eftermiddagen. Vi samlede en gammel cykel, en bærbar computer og 576 dåser og alt i alt 137 kg affald.

 28 grupper i Vejle Kommune indsamlede i alt 4.480 kg affald

 

 

Fossiltur til Hundshage

Søndag den 14.april 2013

På et par timer fandt godt 60 deltagere spor efter 1/2 mia. gamle dyr i Scolithossandsten, omkring 70 mio.  gamle forstenede søpindsvin, søliljer og brachiopoder og ikke mindst en mængde muslingger og snegle og spor efter gravegange i 24 mio. gamle limonitsandsten og lerjernsten. Desuden fandt vi flint-flækker fra den kun 7000 år gamle Ertebøllekultur.

 

 

Det spæde forår

Lørdag den 16. marts 2012

På jagt efter det spæde forår

Vi mødtes på P-pladsen ved Fårup Sø og gik gennem snestormen på jagt efter foråret i Jelling Skov:

En enlig vibe lod sin stemme lyde fra Grejs Adal, hyld og gedeblad stod med halvt udsprungne blade og hasselns og pilens blomster stod på spring, men det var vist også det hele.

Undervejs kiggede vi desuden bl.a. på kildekalk, en grævlingegrav og en myretue, hvor grønspætten var gået på jagt efter pupper.

 

 

Overdrevet ved Tågelund

Lørdag den 7. juni 2008

Lørdag den 7. juni 2008 arrangerede lokalkomiteerne i Vejle Kommune i fællesskab en offenlig tur til overdrevet ved Tågelund. Der var 20 deltagere på turen, som blev ledt af Bo Levesen.

Overdrevet ved Tågelund er meget rigt og selvom en lang tørkeperiode havde udtørret bakkerne så vi mange plantearter bl.a. engelsk visse, håret visse, krat fladbælg, stivhåret borst, lav skorsoner, kattefod, bakke-gøgelilje og skov-gøgelilje (nedenstående billede).