Hasselmusen er en lille gnaver med store øjne og en lang busket hale. Den ligner  en mus, men den tilhører syvsoverfamilien. Den lever i skovbryn og løvskove med en rig undervegetation af f.eks. bregner og brombær. I vegetionen finder den knopper og bladskud, bær, insekter og nødder. Haselmusen er et natdyr.  Dagen tilbringer den sovende i en kuglerund rede, som bygges oppe i vegetationen. Der er størst chance for at se den tidlig om morgenen og i skumringen.  Fra september/oktober til april ligger den i dvale i et hulrum f.eks. mellem trærødder.

Man kan hjælpe hasselmusen ved at opsætte redekasser.
 Hasselmusen er sjælden, og den er på den danske rødliste over truede dyr. Den findes på Syd- og Midtsjælland og på Sydfyn, og der er mindre bestande syd for Åbenrå og syd for Vejle Fjord. I Munkebjerg Strandskov blev den sidst konstateret for en halv snes år siden. For at øge dens overlevelsesmuligheder satte bestyrelsen, i samarbejde med Vejle Kommune, 27 redekasser op i Munkerbjerg Strandskov i begyndelsen af april 2014