Siden 2011 har lauget målrettet plejen den del af arealet, der har karakter af rigkær. Vegetationen bliver skånsomt slået med le sidste søndag i juni, og det afslåede materiale bliver herefter fjernet.
Majgøgeurt er virkelig en karakterplante her, og vi følger bestanden nøje for at sikre os den mest optimale pleje. Inden plejen blev iværksat og de første par år efter, var bestanden af Majgøgeurt i størrelsesordenen 1000-1200 blomstrende individer, og i 2013 var niveauet næsten det dobbelte.
 
Det sociale aspekt fylder også en hel del, og med beliggenheden ud til Bindeballestien bliver det til mange hyggelige snakke med forbipasserende om enge, flora og ikke mindst leslåning.

Kontakt: Ronni Røjgaard  tlf. 27149199, e-mail: ronni.roejgaard@gmail.com