Beskrivelse af to kogræsserlaug

 

Søndermarkens  kogræsserlaug

Søndermarkens kogræsserlaug blev til på initiativ fra DN. Den 1. juni 2010 holdt Grønt Forum et orienteringsmøde, hvor Thyge Nygård fra DN´s sekretarat fortalte om oprettelse af kogræsserlaug, og Bo Levesen, Vejle Kommune, fortalte, at Vejle kommune støtter græsningsforeninger med finansiering og opsætning af hegn. 14 dage senere blev der afholdt stiftende generalforsamling i græsningslauget på Erling og Gurli Fischer Madsens økologiske landbrug, og den 19. juni blev laugets første 3 stude sat på græs ved Løget Dam i toppen af Mølholmdalen.
Lauget er åbent for alle, fortrinsvis borgere i Vejle Kommune, men vi har også medlemmer fra Odense, Horsens og Daugård. Det er Erling og Gurli Fischer Madsen som har ansvaret for studene indtil udleveringen af kødet. Som andelshaver forpligter man sig til at se til køerne 2 dage i løbet af sæsonen. Foreningen er åben for nye medlemmer, også efter sæsonstart.

Hvis du vil vide mere om Søndermarkens Kogræsserlaug, kan du henvende dig til Anders Christensen tlf.:20669764, e-mail: aeec78@gmail.com

 

Sellerup Kogræsserforening

marts 2015

Nu er det store hegnings- og rydningsprojekt i Sellerup Enge ved at være afsluttet.
Indvielsen fandt sted på Naturens Dag den  5.september 2014, hvor viceborgmester Søren Peschardt holdt indvielsestalen.
Her i foråret skal der sættes dyr ud for at afgræsse det 60 ha store areal. Bo Levesen fra Vejle Kommune har været en ivrig og dygtig sparringspartner for projektet.
Alle borgere i området har mulighed for at følge køerne på græs hele foråret og sommeren indtil efteråret, hvor de skal slagtes.
I et samarbejde mellem Vejle Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Grønt Forum vil vi prøve at lave en kogræsserforening, hvor man kan støtte koholderen i at tilse og holde øje med dyrene. Til efteråret kan man aftage godt og velsmagende oksekød.
Køerne er fremragende til at holde de ryddede pilebuske og andet nede, så de ikke bare spirer igen efter rydningen. Antallet af dyr skal selvfølgelig afpasses efter omfanget af rydning.

Ole Jespersen, Danmarks Naturfredningsforening, Vejle 

    
 

Priklæbet gøgeurt i Sellerup Enge

 

 

I 2014 blev det store hegnings- og rydningsprojekt i Sellerup Enge ved Brejning afsluttet. Dyreholder Tony Klink Hansen satte kreaturer ud på en del af arealet, og Brejning Kogræsserforening fører tilsyn med dyrene.
Den 7. juli 2015 gik Ole Jespersen fra Kogræsserforeningen og DN og Westy Esbensen, DN, en tur i området for at kigge på de meget sent blomstrende gøgeurter, som blev fundet året før. Det viste sig at være priklæbet gøgeurt. I et lille kær fandt vi 9 eksemplarer, og på en tilstødende brakmark var der flere og desuden mange krydsninger mellem maj-gøgeurt og priklæbet gøgeurt.
Priklæbet gøgeurt blev første gang erkendt i Danmark ved Farsø i 1977. Siden er den blevet påvist på en snes andre lokaliteter, de fleste omkring København og i Nordjylland. Priklæbet gøgeurt er på rødlisten over truede arter. Den er desuden, som alle orkideer, fredet.
Lokaliteten er et værdifuldt naturområde, og dermed en af de lokaliteter, som skal overvåges af kommunen i de kommende år.