Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - fortid, nutid og fremtid (1

Torsdag 28. oktober kl. 19.00

Sted: Økolariet, Tårnværelset, Dæmningen 11,7100 Vejle  Gratis adgang Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551. Gerne senest en uge før arrangementet. Arr.: Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv 

En grøn dagsorden for Vejle ådal og fjord Foredrag ved Rita Buttenschøn, seniorrådgiver, nst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Ådalen har store naturværdier, som skal forvaltes i et samarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder. Dertil kommer meget store potentialer for forbedringer ved omlægninger, jordfordeling og andre tiltag. Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning. 

 

Årsmøde 2021

Torsdag 11. november 2021 kl. 19.30-21.30

Mødested: Bygningen, Lille Sal, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

 Årsmødet indledes med et foredrag ved Biolog Klaus Balleby, Vejle Kommune, som vil fortælle status på Projekt Sund Vejle Fjord, der forsøger at genskabe den naturlige balance i fjordens nuværende dårlige miljøtilstand.
Derefter afholdes selve årsmødet iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Info: Uffe Rømer

e-mail: ufferomer@gmail.com   mobil: 50571627

 

 Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - fortid, nutid og fremtid  [4]

Tirsdag 30. november kl. 19.00

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle Gratis adgang Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551. Gerne senest en uge før arrangementet. Arr.: Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv 

Vejle Ådal og Fjord - fremtidige udviklingspotentialer for erhverv og friluftsliv. Foredrag ved Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet I dette foredrag vil Jørgen Primdahl se fremad og samle tråde. Baseret på resultater fra de gennemførte undersøgelser og på input fra de foregående foredrag i serien giver han et bud på udviklingspotentialer i området. Han har fokus på de tre erhverv landbrug, skovbrug og dambrug samt friluftslivet og den turisme, der er knyttet hertil. Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion.