Årsmøde i DN Vejle (udskudt fra november 2020)

22. april 2021 kl. 19-21

Mødested: Kærhuset ved Heraldskær Avlsgård, Skibetvej 139, Skibet,  7100 Vejle

 

Dagsorden jfr vedtægterne::

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

 Medlemsforslag, som ønskes sat til afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Kun medlemmer har stemmeret.

 Afhængig af coronasituationen afholdes mødet evt. udendørs.
Medbring evt. klapstole. Foreningen giver kaffe/te og kage.

 Eter årsmødet går vi en dejlig gåtur på ca. 1 time i det smukke forårsklædte landskab omkring Haraldskær. På grund af corona er tilmelding nødvendig.
 Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.

 Pga. Covid-19 er tilmelding nødvendig.

Tilmelding kan ske på mail til ufferomer@gmail.com

Medbring mundbind.

 

 Nattergalens sang i morgendæmringen

 Søndag den 16.maj kl. 5.00-8.00

Mødested: Abrahamsens Gård, Skovgade 27c, 7300 Jelling

Vi følger fuglenes opvågning i Jelling Skov og lytter til Nattergalens sang i Grejs Ådal.
Medbring solidt fodtøj.Tag kaffe med, så giver vi rundstykkerne.

Tilmelding til  Westy Esbensen  westyesb@gmail.com