Familiesvampetur i Engelsholm Skov

5. oktober 13.30-16.00

Mødested: P-pladsen lige før Engelsholm Slot, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten

Svampeplukningen afsluttes med en gennemgang af de fundne svampe, spiselige, giftige, specielle osv.

Medbring kurv og solidt fodtøj

Turleder: Lars Kromann-Larsen, mobil: 40411696, email: lars@kromann-larsen.dk

 

Årsmøde og foredrag

7. november 19.30-21.30

Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle

Årsmødet indledes med et foredrag ved Bo Levesen, Vejle Kommune: Hvad gør Vejle Kommune for at sikre den biologiske mangfoldighed? Hør om kommunens nye plan for biodiversiteten og eksempler på hvad der gøres for at sikre arterne.

Derefter afholdes selve årsmødet jfr vedtægterne:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Kun medlemmer har stemmeret.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer

Info: Uffe Rømer, mobil: 5057 1627, email: ufferomer@gmail.com