Årsmøde og foredrag 

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30 - 21.30

Efter formanden, Uffe Rømers, beretning om vores aktiviteter siden sidste årsmøde i november 2017 er der valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Efterfølgende vil Naturvejleder Finn Lillethorup holde et foredrag med titeln "Naturen - hvordan går det med den?"

Kom og benyt lejligheden til at vurdere, om det er noget for dig at deltage i vores arbejde for naturen. Måske kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejde, måske kunne du tænke at yde en begrænset indsats på et bestemt område – naturgenopretning, naturpleje, sagsarbejde, IT – der er flere muligheder.

Og hvis du bare vil sætte dig tilbage i stolen og høre, hvad der sker, er det også fint.

Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke medlemmer.

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle (indgang gennem butikscentret Mary´s)

 

 

 

 

 

Foredrag om høslet og naturpleje

Onsdag den 28. november kl. 19.00

 

Foredrag om høslæt og naturpleje med biolog Frederik Møller.

Frederik arbejder til daglig med naturpleje i Gladsaxe Kommune, og vil fortælle om resultater omkring høslæt for Langakset Trådspore ved Frederikssund, høslæt i Allindelille Fredskov og øvrig naturpleje i Allindelille Fredskov med fokus på et projekt, hvor overjorden er skrabet af på 0,5 ha. Han vil også fortælle lidt om erfaring med naturpleje for Engblommer.

Arrangementet afholdes sammen med Naturhistorisk forening for Vejle og Vejle Ådals lelaug

 

Sted: Sundhedshuset, Vestre Engvej 51, Vejle

Indgang fra bagsiden (sydsiden) af bygningen