Deltagerne på den nye bro over Grejs Å.

Vi vandrede fra Abrahamsens gård, igennem Jelling Skov, forbi pilekrattet ved kildekalken og videre over engen til Rugballe Mose. Undervejs hørte vi bl.a. solsort, musvit, blåmejse, bogfinke, spætmejse, ringdue, gærdesmutte, munk, gransanger, løvsanger og tornsanger. På tilbageturen hørte vi bl.a.et par vandrikses gryntende "grriit, gryyit grui gru". Da vi kom tilbage til pilekrattet var ikke mindre end tre nattergale i gang med deres højlydtte sang bestående at klukkende og skurrende toner. Og det lykkedes for nogle af deltagerne at se den ene.

Ved Rugballe Mose blev vi budt velkommen af Skotsk Højlandskvæg

 

Fra Pilekrattet gik vi over golfbanen til Østskoven, hvor vi bl.a. hørte rødstjert, gærdesnger, grønirisk og fuglekonge

Vi sluttede traditionen tro af mad kaffe og rundstykker ved Abrahamsens gård.