Kødædende svamp

Rødbrun Bredblad, september 2015


På vores årlige svampetur i Jelling Skov fandt et par af deltagerne en stor flot svamp, Rødbrun Bredblad. Det er en art, som er nyindvandret i Danmark. Den blev fundet første gang ved Glamsbjerg på Fyn i 1994 og er siden fundet en snes steder i Danmark. Flere steder, især i Østen, betragtes den som en god spisesvamp.
Det er ikke blot løver og ulve, som lever af rov. Også svampe kan angribe dyr, omend byttet er noget mindre. I en undersøgelse, som blev offentliggjort i en artikel i "Applied and Environmental Microbiology" i 2006, påvises det, at Rødbrun Bredblad udvikler nogle store tornede celler. Tornene fungerer som små sabler. Cellerne dræber rundorme, som derefter optages som føde af svampen.

 

 

Stor Trompetsvamp

Stor trompetsvamp findes i bøgeskov, hvor den ofte vokser på mosbegroede skrænter. Den er en fremragende spisesvamp.

 

 

Svampe i Højgård Skov

Der er nu fundet 14 rødlistede svampearter i Højgård Skov. De 3 sidste arter blev fundet i efteråret 2014

 

Grå Kantarel,  16. september 2014

 

Puklet Ridderhat 16.9.2014


Puklet Ridderhat blev fundet 2 steder på Fyn i 30´erne, og man frygtede, at den var udryddet i Danmark, indtil den blev genfundet på Lolland i år 2000. Siden er den fundet i Alindelille Skov på Sjælland og på Trelde Næs i 2011. Og nu i 2014 altså i Højgård Skov

 

Vifte-Navlesvamp blev fundet første gang i Danmark i 1861 af Emil Rostrup, og der skulle gå 151 år inden den blev genfundet i en skov vest for Århus og en skov ved Odder i år 2012. Den 2.oktober 2014 fandt Westy Esbensen den i Højgård Skov.

 

 

Koralpigsvamp

Koralpigsvamp på et væltet bøgetræ i Munkebjerg Skov

 

 

Svampe i Højgård Skov

Højgård Skov i Grejsdalen har en usædvanligt rig funga. I et lille område med lerjord og meget dødt ved er der fundet ikke mindre end 11 rødlistede svampearter. Bl.a:

 

Sværtende Kantarel

Sværtende Kantarel,  11. oktober 2011


Sværtende Kantarel findes blot i 6-7 skove i Danmark

 

Pigget Grynskælhat

Pigget Grynskælhat, 12. september 2012


Det første jyske fund. Pigget Grynskælhat er tidligere fundet i et par naturskove på Sjælland og Møn.
 
 

Rosa Støvbold

Rosa Støvbold,  18. september 2012

 

 

Træboende svampe

Det er jo især om efteråret, vi kigger på svampe.

Men året rundt er der mange - og smukke -  svampearter på træstammer, grene og stubbe. Blandt mange andre disse:

 

Ege-labyrintsvamp på egestub i Brandbjerg Sønderskov, 30. marts 2011.

 

 

Fyrre-korkhat på væltet gren i Lerbæk Skov 21. marts 2011.

 

 

Kløvblad på birkestamme, Bjerlev Hede den 19. marts 2011.

 

 

Randbæltet Hovporesvamp på væltet bøg i Brandbjerg Sønderskov den 18. marts 2011.

 

 

Rødmende Læderporesvamp på væltet egestamme i Brandbjerg Sønderskov den 18. marts 2011.

 

 

Stiv ruslædersvamp på væltet eg i Brandbjerg Sønderskov den 16. marts 2011.

 

 

Puklet læderporesvamp på væltet bøg i Brandbjerg Sønderskov 16. marts 2011.

 

 

Bæltet læderporesvamp på væltet eg i Engelsholm Skov den 12. marts 2011.

 

 

Gul fløjlsfod på bøgestamme i Engelsholm Skov den 12. marts 2011.

 

 

Porcelænshat i Brandbjerg Sønderskov den 8. oktober 2010.

 

 

 

Purpursort jordtunge

Den 5. november 2011 blev Purpursort jordtunge fundet på et lille overdrev ved Grejs. Purpursort jordtunge er fundet på 5 lokaliteter siden 1990 og opført som CR (kritisk truet)

 

 

 

Overdrev og Vokshatte

Tilbage i 1700-tallet var store dele af Danmark dækket af overdrev, som var landsbysamfundenes fælles græsningsarealer på de veldrænede jorde. I dag er overdrev eller græsland en sårbar naturtype, som kun dækker 0,6 % af Danmarks areal og som trues bl.a. af ammoniak og kvælstofilte fra luften og af ophør af græsning.

 De fleste overdrev i Vejle Kommune ligger på stejle skråninger i forbindelse med Vejle og Grejs Ådale. Selv om overdrevene er ret små, kan de have en meget stor rigdom af insekter, planter og svampe bl.a. vokshatte.

 Vokshatte er med deres stærke farver blandt de smukkeste svampe i den danske natur. I regnfulde efterår som i år kan der være mange vokshatte på overdrevene. De kan være med til at værdisætte overdrevene. Jo flere vokshatte desto mere værdifuldt er overdrevet. Ved et besøg på et overdrev ved Gudenåen i begyndelsen af oktober blev der fundet 13 arter af vokshatte og overdrevet er dermed et af de mest værdifulde i Vejle Kommune.

 

 

Cinnober-vokshat på overdrev ved Gudenåen, oktober 2017

 

 

 

Sortskællet vokshat er på listen over truede vokshatte. Gudenåen, oktober 2017

 

 

 

Eng-vokshat, overdrev ved Gudenåen, oktober 2017

 

 

 

Stinkende vokshat truet i Danmark, overdrevet ved Gudenåen, oktober 2017

 

 

 

Papegøje-vokshat, overdrev ved Gudenåen, oktober 2017

 

 

 

Skarlagen-vokshat, Overdrevet ved Gudenåen, oktober 2017, Skarlagen-vokshat er truet i Danmark

 

 

 

Grøngul vokshat er på listen over truede arter i Danmark, på overdrev ved Grejs, oktober 2017