Vi gik op ad den stejle sti til toppen af skrænterne, hvorfra vi havde en flot udsigt over Vejle Ådal. Undervejs blev vi præsenteret for Stor Kodriver og mange andre forårs-planter. Vi vandrede videre gennem Østengård Skov og så de gamle kiselgur-grave og de fine væld med okker og kildekalk.

 

 

 

Fuglenes sang i morgendæmringen

Søndag den 22. maj kl. 4.45 - 7.45

En dejlig stille morgen mødte vi, en lille flok morgenfriske mennesker, og vandrede gennem Jelling Skov. Undervejs hørte vi blandt andet solsort, sangdrossel, gærdesmutte, musvit, blåmejse, gransanger, løvsanger, munk og havesanger.

I pilekrattet ved kildekalken sang to nattergale og ved Rugballe Mose hørte vi yderligere to.

Vi sluttede af med kaffe/the og rundstykker ved Abrahamsens gård

 

 

 

Naturens egen ø Vorsø

Søndag den 12. juni

Søndag den 12. juni besøgte DN Vejle Vorsø. Vi vadede gennem det lave vand til øen, hvor Jens  Gregersen tog imod os og viste rundt og fortalte om øens udvikling mod urskov. På øen så vi skarvkolonier, havørneunge i rede, musende terner mv.
.
.

 

 

 

 

Familiesvampetur til Engelsholm Skov

2. oktober

I dejligt vejr kunne ca. 50 voksne og 10 børn nyde svampejagten i skoven. Børn er gode til at finde svampe, så vi fandt rigtig mange forskellige.

Af de mere sjældne kan nævnes kridthat- se foto, tueporesvamp, blomkålssvamp.

Alt andet end hørelsen kan/skal bruges ved svampebestemmelse, hvor vokser de, under hvilke træer,er de bruskagtige, krummer som tørgær, farver, smag - små stykker og spyt ud, form, lameller, rør, bjælker, pore osv. osv. - men også lugtesansen kan bruges.

På turen var vi heldige at finde anis savblad(lakrids), kugleknoldet fluesvamp(rå kartoffel), kantarel(abrikos), stor løghat(løg) - og selvfølgelig stinksvamp. De fundne giftige og spiselige svampe blev omtalt særskilt ved turens afslutning.